Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

pro Vaši informaci zde uvádíme naše obchodní podmínky, které doporučujeme před nákupem pročíst.

Práva a povinnosti prodejce vůči spotřebiteli mění a sjednocuje Zákon č. 155/2010 Sb. Zákon č.155/2010 Sb. spotřebitele nově vymezuje jako „fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Od účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., jež nastane 1. srpna 2010, tak bude nepochybné, že spotřebitel se pro účely výše uvedených zákonů rozumí výhradně fyzická osoba.

Firmy nemohou odstoupit od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě, jelikož nejsou spotřebitelem podle zákona č. 155/2010 Sb. Naše společnost však nabízí i právnickým osobám tuto možnost za předpokladu, že jim z prodejní ceny bude odečteno 5%.

 

Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě h-market.cz jsou již konečné a není již k nim připočítáváno DPH. Ceny jsou platné do odvolání nebo do vyprodání zásob.
  2. Kupující je povinen po obdržení zásilky zboží prohlédnout a bez odkladu prodávajícího informovat o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
  3. Kupující má na základě ustanovení zákona č. 367/200 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
    Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží s kompletním obsahem původního balení poslat nejpozději 14 den od převzetí zpět. Po obdržení a překontrolování stavu zboží, vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou částku (bez poštovného), bez zbytečného odkladu a to převodem na účet. Rozhodne-li se kupující pro tento způsob odstoupení od kupní smlouvy, musí do průvodního dopisu uvést jak tento záměr, tak číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit.
  4. Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky, které jsou prodávajícím označené jako povinné.

Jelikož v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 

Práva a povinnosti prodávajícího 

  1. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bez odkladu informovat na uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě telefonicky na uvedeném tel.čísle.
  2. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedením v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po zadání do objednávkového systému.
  3. Pokud dojde na internetových stránkách k zadání ceny, která bude chybná, vyhrazuje si prodávající takovou objednávku zrušit.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje týkající se zákazníků internetového obchodu jsou důvěrné. Použity budou pouze pro interní potřeby firmy.
Při nakládání s osobními daty se firma zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využíváním služeb internetového obchodu dává zákazník souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze - tj. o zrušení zákaznického účtu.
Některé údaje- jako jméno, příjmení a bydliště Vámi poskytované při využívání tohoto serveru jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Důvěrnost Vašich údajů si uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu, který můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem odvolat. Údaje tak bez odkladu zlikvidujeme.
Veškeré Vámi poskytnuté údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud k Vaším osobním údajům budou mít přístup i jiné subjekty, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech těchto společností za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním i marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.